Uitspraken

Een verzameling van uitspraken voor door Advocatenkantoor Oldenburg vertegenwoordigde cliënten.

Zitting tegen opname van DNA in de DNA-databank

De officier van justitie stelt dat recidive niet valt uit te sluiten en het DNA-profiel van cliënt moet worden opgenomen in de databank. Cliënt was minderjarig ten tijde van het delict. Ik haalde ter zitting aan dat cliënt nog jong was tijdens het delict en dat het een impulsieve daad was, waarin cliënt slechts een geringe rol speelde. Bovendien heeft cliënt verder geen strafblad.

'De rechtbank sluit zich hierbij aan: "Waarbij het feit kan worden beoordeeld als samenhangend met de levensfase van veroordeelde. (..) Veroordeelde heeft psychiatrische en psychologische hulp gezocht, waardoor zij naar eigen zeggen nu niet meer impulsief zal handelen. Gelet op het voorgaande zijn er naar het oordeel van de kinderrechter geen aanwijzingen dat er ten aanzien van veroordeelde sprake is van een reële verwachting dat zij in de toekomst andere misdrijven zal begaan. In het licht van de waarborgen van artikel 8 EVRM moet een langdurige inbreuk op de lichamelijke integriteit van veroordeelde die het bepalen en het verwerken van het DNA-profiel met zich brengt, in dit geval dan ook als disproportioneel wordt aangemerkt."'

Meervoudige Kamer-zittingen

Beslissing Rechtbank Noord-Holland: cliënt werd met 2 kilo cocaïne aangetroffen op Schiphol. Uitspraak: 8 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk

Beslissing Rechtbank Haarlem: cliënt werd verdacht van voorbereidingshandelingen 1000 kilo cocaïne, eis 5 jaar. Uitspraak: 1 jaar.

Beslissing Rechtbank Amsterdam: cliënt werd verdacht van poging tot doodslag. Uitspraak: vrijspraak.

Beslissing Rechtbank Amsterdam: cliënt werd verdacht van witwassen. Er was €50.000 bij hem aangetroffen, verwikkeld in tape. Cliënt had daar een plausibele verklaring voor. De rechtbank: "Wij volgen het verweer van de verdediging. Vrijspraak".

Beslissing Rechtbank Haarlem: cliënt werd verdacht van een gewapende overval op een juwelier, eis 24 maanden waarvan 8 voorwaardelijk. Uitspraak: 240 uur taakstraf.

Beslissing Rechtbank Amsterdam: cliënt werd verdacht van een gewapende overval op een woning. Uitspraak: 240 uur taakstraf.

Beslissing Rechtbank Amsterdam: cliënt werd verdacht van vergiftiging en bedreiging: vrijspraak.

Beslissing Rechtbank Amsterdam 4 april 2017: het Openbaar Ministerie wilde dat cliënt een ISD-maatregel werd opgelegd. Dat betekent 2 jaar de gevangenis in. Uitspraak: "Bij de stand van zaken is de rechtbank van oordeel - anders dan de officier van justitie - dat een (voorwaardelijke) ISD-maatregel nu niet aan de orde is. De rechtbank ziet echter door de geruime tijd die verdachte reeds in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht geen ruimte om aan verdachte nog een voorwaardelijk strafdeel op te leggen met de door de reclassering voorgestelde bijzondere voorwaarden." Onmiddellijke invrijheidsstelling!

Politierechter-zittingen

Gerechtshof Amsterdam: Uitspraak 19 januari 2018, de politierechter heeft de cliënt in eerst aanleg veroordeeld tot een taakstraf van 27 uur en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 weken met een proeftijd van jaren. Advocatenkantoor Oldenburg heeft tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend en heeft opgemerkt dat het om een geringe hoeveelheid ging, de inzendingstermijn was overschreden en dat cliënt reeds één dag in voorarrest was verbleven. Uitspraak: geen straf of maatregel opgelegd met toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht.

Rechtbank Amsterdam: Uitspraak 14 september 2017, cliënt werd verdacht van het aanwezig hebben van cocaïne en MDMA in zijn woning. De verdediging wees de rechter op het feit dat cliënt niet de enige was die op dat moment aanwezig was in de woning en tevens niet de enige bewoner. Er kon dus niet worden vastgesteld dat de gevonden drugs van cliënt was. Uitspraak: vrijspraak.

Rechtbank Haarlem: Uitspraak 1 juni 2017, cliënt werd verdacht van mishandeling. Tijdens het pleidooi werd gewezen op de emotionele omstandigheden van het incident. Uitspraak: Rechterlijk pardon. Er werd geen straf aan cliënt opgelegd.

Rechtbank Utrecht: Uitspraak 29 maart 2017, cliënt werd verdacht van diefstal, danwel voorhanden hebben van gestolen geld. Uitspraak: vrijspraak.

Rechtbank Amsterdam: Uitspraak 7 februari 2017, cliënt werd verdacht van vier bedreigingen en een mishandeling. Uitspraak politierechter: "Ik volg het pleidooi van de raadsvrouw en zie wel in dat verdachte een kans verdient. 100 uur werkstraf voorwaardelijk".

Rechtbank Amsterdam: Uitspraak 17 februari 2017, cliënte werd verdacht van winkeldiefstal. De officier eiste 16 dagen gevangenisstraf. Uitspraak politierechter: "Ik ben het eens met het pleidooi van de raadsvrouw en geef verdachte nog een kans. 40 uur werkstraf".

Rechtbank Amsterdam: Uitspraak 3 april 2017, cliënt werd verdacht van diefstal van zijn ex-vriendin. Wij hebben bepleit dat het een wraakactie was van de ex-vriendin. Uitspraak politierechter: "Ik ben het eens met de raadsvrouw en twijfel of het een diefstal is: vrijspraak".

Tbs-zaken

Rechtbank Rotterdam: Uitspraak 29 augustus 2018, de officier van justitie heeft geconcludeerd tot verlenging van de termijn van de terbeschikkingstelling met twee jaar. Advocatenkantoor Oldenburg heeft een verlenging van de maatregel bepleit van één jaar. Uitspraak: verlenging van de terbeschikkingstelling met één jaar.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: beroep ingesteld tegen de verlenging van de terbeschikkingstelling met een termijn van een jaar. De verdediging stelt: "Cliënt valt inderdaad terug in middelengebruik. Dit is echter onvoldoende reden om hem nog langer in de TBS te houden. Stoppen met drugsgebruik gaat met vallen en opstaan. " Het Openbaar Ministerie wil verlenging: "Het recidivegevaar wordt thans nog als matig tot hoog ingeschat." Uitspraak: "Het hof zal de beslissing van de rechtbank vernietigen en de vordering tot verlenging afwijzen."

Rechtbank Amsterdam 22 juni 2017: In 2016 had de rechtbank de terbeschikkingstelling beëindigd, maar werd deze door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden alsnog verlengd. Nu, in 2017, vorderde de officier van justitie opnieuw verlenging van de terbeschikkingstelling met een termijn van één jaar. De reclassering adviseert om de tbs-maatregel niet te verlengen en de deskundige psychiater sluit zich hierbij aan. De rechtbank sluit zich bij deze adviezen aan en sluit met af met: "Bovendien heeft de terbeschikkinggestelde in het afgelopen jaar bewezen om te kunnen gaan met tegenslag, door zich staande te houden na de beslissing van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tot verlenging van de terbeschikkingstelling, terwijl deze eerder door de rechtbank was beëindigd."