Strafrecht

Lucy Oldenburg staat heel veel cliƫnten bij in strafzaken waarin sprake is van een verdenking van een ernstig geweldsdelict.
Het gaat hierbij om zaken zoals moord en doodslag, (zware) mishandeling en openlijke geweldpleging, dan wel bedreiging met geweld.
Naast geweldzaken staat zij ook veel cliƫnten bij in zedenzaken. Haar inschatting is dat het nogal eens voorkomt dat een verdachte van een zedenzaak ten onrechte wordt beschuldigd.